Den grafiska manualen


för Upplands Väsby kommun

För att kommunikationen ska bli så tydlig som möjligt med både väsbyborna och de företag och organisationer som verkar i Väsby har vi uppdaterat och utvecklat kommunens grafiska profil. I och med införandet av ett geografiskt varumärke för platsen Väsby 2009 tydliggjordes att kommunvapnet endast handlar om kommunen som organisation. I och med de sista årens förändring i sättet att tillhandahålla kommunal service i Upplands Väsby har behovet ökat att uppdatera den grafiska profilen.

Den beskriver hur vi gemensamt ska synliggöra kommunen och dess verksamhet. Den hjälper till att svara på frågor som uppkommer när man planerar och genomför marknadsföring eller andra kommunikationsaktiviteter.

Genom att ha en tydlig gemensam profil blir vårt budskap tydligare och chansen för genomslag ökar. En enhetlig form och utseende skapar en möjlighet att också tydliggöra kommunens tjänster så att fler kan nyttja dem.

Riktlinjerna i den här manualen gör det enklare att underhålla och stärka vår profil. Det är fråga om att dels visa vilka vi är och vad vi står för, dels ha en tydlig och enhetlig avsändare för den kommunala verksamheten. Enkelt uttryckt handlar det om att kommunicera i linje med kommunens vision och uppdrag .

Vårt mål är att allt material som kommer från oss ska ha en struktur där namn, logotyp och färger visas på ett enhetligt sätt. Bilderna vi väljer och språket vi använder ska ge mottagaren en korrekt bild av Upplands Väsby kommun. Den här grafiska profilen har tagits fram för att hjälpa dig som arbetar med kommunens kommunikation.

Med hjälp av dessa riktlinjer behöver vi inte tänka på den grafiska utformningen i olika koncept utan kan fokusera på vad vi ska kommunicera och till vem. Manualen förenklar processen och hjälper oss att göra rätt oavsett om vi själva producerar material eller anlitar en utomstående leverantör.

Den grafiska profilen uppdateras ytterligare vid behov.

Kontakta kommunikationsenheten om du har frågor om den grafiska profilen.

 

Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-11-10 07.23