Bildspråk

Vi arbetar med olika typer av bilder beroende på sammanhang och syfte med det material vi tar fram. Ibland vill vi använda om bilder som påverkar attityder, engagerar och väcker känslor. I andra sammanhang vill vi ha bilder som framför allt beskriver en verksamhet. Vi talar å ena sidan om idébilder och å den andra om verksamhetsbeskrivande bilder.

Våra bilder ska alltid spegla kundnyttan — den kommunala verksamheten är till för människorna. Välj därför gärna bilder som visar människor och företrädesvis bilder som är tagna i Väsby.

Dåliga bilder ska vi naturligtvis aldrig välja. Står valet mellan en dålig bild och ingen bild, så väljer vi ingen bild

Idébilder

I material som ska inspirera och påverka, väljer vi bilder på aktiva, engagerade och färgstarka människor med mycket utstrålning utan att de för den skull framstår som konstiga.
Använd bilder som väcker intresse och berör. Var inte rädd för att använda bilder som visar udda vinklar och detaljer.
Idebild
Idebild
Idebild
Visa kundnyttan....
... inte bara platt redovisande bilder.
Idebild
Idebild
Idebild
Idebild
Visa färgstarka personligheter och bilder som känns äkta ...
... använd inte stereotypa modellbilder...                       ... och undvik överdrivna bilder.

Verksamhetsbilder

Ibland behöver vi bilder som tydligt visar en kyrka, en runsten eller något annat och då ska vi självklart välja bra bilder som visar det vi vill berätta om. Men det är inte detsamma som tråkigt redovisande bilder. Vi ska inte glömma att "en bild säger mer än tusen ord".
verksamhetsbild
verksamhetsbild
Visa kundnyttan ...                 Tänk på att välja bilder som tydligt visar det du vill visa.
... inte bara platt redovisande bilder.

Illustrationer

I specifika sammanhang kan illustrationer vara ett alternativ till foton. De illustrationer vi använder ska vara professionella och ska alltid tas fram i samarbete med infoenheten. ClipArt-bilder och andra enklare illustrationer får aldrig användas vare sig på webben eller i grafisk produktion.
Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-12-15 11.00