Broschyrlayout

Det här är ett exempel på hur en A4-broschyr kan se ut. En broschyr är en klamrad eller bunden trycksak på minst åtta sidor. En vikt trycksak av mindre omfattning kallas folder.
Tänk på att en luftig och tydlig layout gör den här sortens information lättare och behagligare för läsaren att ta till sig. Vad gäller valet av bilder så hänvisar vi till avsnittet om bildspråk .
Använd måtten enligt skisser nedan. I vissa specialformat och layoutlösningar är det möjligt att avvika från de här angivna måtten.
Broschyrlayout startuppslag
Broschyrlayout fortsättningsuppslag
Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-12-15 11.18