Kontorsmaterial

Kontorsmaterial kallas material som vi dagligen använder i vårt arbete. Där ingår visitkort, brevpapper, kuvert med mera. De här produkterna är också den grafiska identitetens budbärare och ska därför också följa de grafiska riktlinjer som presenteras här. Kontorsmaterial beställer du på Insidan, kommunens intranät, under Arbetsstöd/Kontor- och förbrukningsmaterial.

Visitkort
Visitkorten finns att beställa på Insidan. På baksidan marknadsförs platsen Väsby med platslogotypen. Den engelska versionen har samma uppbyggnad men med engelsk text.

Visitkort  svensk version:

Visitkort - engelsk version:

Brevpapper
210 mm x 297 mm
Brevmall
Brevpapper med färglogotyp finns att beställa på Insidan.
Kuvert
C4, C5 och C6. OBS! Använd rätt kund- och postnummer!
Läs mer på postens webbplats.
Notisblock
Korrespondenskortets mått är 148,5 mm x210 mm. De finns att beställa på kommunens intranät. Baksidan av dessa synliggör också organisationens uppdrag
Fakturor
Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2010-01-08 13.38