Profilering

Profilering


Avsändare: Upplands Väsby kommun

Särprofilering


Avsändare: Enheter inom Upplands Väsby kommun

Särprofilering inom Väsby Välfärd


Avsändare: Enheter inom Väsby Välfärd

Verksamheter med egen logotyp


Avsändare: Väsby Labs, Gunnes gård samt Väsby Nya Gymnasium är tre verksamheter som får framträda med egen logoty

Samprofilering


Avsändare: Upplands Väsby kommun i samverkan med andra företag och organisationer
Tryckort
Alla trycksaker ska märkas med tryckort satt i 6 punkter Gill Sans regular på omslagets baksida. Tryckorten innehåller uppgifter om användare
(Upplands Väsby kommun först, därefter enhet eller organisation), datum och antal tryckta exemplar.

Profilering

Upplands Väsby kommuns logotyp är vår huvudavsändare. För att det ska vara kristallklart för allmänheten vem som är utförande avsändare, ska enbart Upplands Väsby kommuns logotyp användas.

Kommunens logotyp placeras nere till höger på framsidan utanför bildytan och på baksidan med kontaktuppgifter. I de fall då även platslogotypen används placeras platslogotypen på platta i övre högra hörnet på framsidan.

Profilering
Exempel på profilering.
Fram- och baksida.

S

ärprofilering

Enheter inom Upplands Väsby kommun profileras genom att enhetens namn placeras som avsändare till höger och kommunens logotyp till vänster. På baksidan placeras enhetens namn under kommunlogotypen tillsammans med kontaktuppgifter.

Väsby Välfärd har en egen logotyp som placeras som avsändare till höger och kommunens logotyp till vänster. På baksidan finns kommunens logotyp tillsammans med Väsby Välfärds kontaktuppgifter.

Särprofilering
Exempel på särprofilering.
Fram- och baksida.

Särprofilering inom Väsby Välfärd

Verksamheter inom Väsby Välfärd profileras på följande sätt.
Kommunens logotyp placeras till vänster och verksamhetens namn med tilläggsloggan "en del av Väsby Välfärd" till höger utanför bildytan.

På baksidan placeras kommunens logotyp tillsammans med verksamhetens kontaktuppgifter.

Särprofilering inom Väsby Välfärd
Särprofilering inom Väsby Välfärd
Exempel på särprofilering
inom Väsby Välfärd.
Fram- och baksida.

Profilering med egen logotyp

Gunnes gård och Väsby Nya Gymnasium är två verksamheter inom Väsby välfärd som får framträda med egen logotyp. De representerar alltså undantag från huvudregeln.

En liten version av kommunens logotyp placeras till vänster och med verksamhetens logotyp till höger — på samma sätt som för kommunala enheter. På baksidan placeras kommunens logotyp tillsammans med verksamhetens kontaktuppgifter.

Profilering med egen logotyp
Exempel på profilering
med egen logotyp.
Fram- och baksida.

Samprofilering

Symbolen för den geografiska platsen Väsby kan användas i samprofilering såväl med Upplands Väsby kommuns som med andra intressenters logotyper i olika typer av samarbetsprojekt.

När Upplands Väsby kommun samverkar med andra företag och organisationer placeras kommunens logotyp på framsidan utanför bildytan längst ner till höger och övriga intressenters logotyper samt kommunens logotyp på baksidan med kontaktuppgifter.

Samprofilering
Exempel på samprofilering.
Fram- och baksida.
Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-12-15 11.18