Skyltar

Skyltar tillverkas i en rad olika material beroende på i vilken miljö de ska placeras och i vilket syfte. Upplands Väsby kommuns logotyp finns återgiven på en mängd ute- och inneskyltar runt om i vår kommun. I de fall Upplands Väsby kommun står som enda avsändare, ska vår logotyp placeras så synligt som möjligt i våra huvudfärger.

Några placeringar och måttangivelser kan inte fastställas utan en bedömning görs från fall till fall. Dock ska logotypens frizon följas (se sidan "Logotyp").

Tag gärna kontakt med informationsenheten för vägledning eller frågor kring tillverkning av skyltar. I de fall byggnadslov krävs för skyltar, ska denna vara godkänd innan skylt får tillverkas.

Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2010-01-08 13.39