Logotypen

Upplands Väsby kommuns logotyp är den främsta symbolen för vår organisation. Logotypen består av kommunvapnet och texten "Upplands Väsby kommun". Vapnets färger är heraldiskt blått och silver/grå. Kommunvapnet bildades sedan Ed, Hammarby och Fresta socknar slogs samman till Upplands Väsby kommun den 1 januari 1952.
Kungl. Maj:t har fastställt kommunens vapen. Den korskrönta kyrkan i vapnet påminner oss om de tre socknarna och kugghjulen symboliserar industrierna som kom till Upplands Väsby i början av seklet.

Kommunvapnet är mönsterskyddat och kan inte ändras utan tillstånd av Riksheraldikern. Logotypen får inte användas av någon annan än kommunen utan särskilt tillstånd.
Logotypen är vårt unika kännetecken och signalerar att kommunen är avsändare. Text och vapen utgör tillsammans en bild som inte får förändras. Den är så att säga modermärket och ska alltid finnas med i annonser, trycksaker och annat tryckt material liksom på webben för att visa att kommunen är huvudman. Den står för kommunledningen och förvaltningen.

Den stående varianten av logotypen ska användas i första hand. Bara i de fall utrymmet inte räcker till kan du använda den liggande logovarianten. Den negativa logotypen ska du endast använda när bakgrunden gör det omöjligt att använda den positiva. Logotypen ska inte ändras, därför det enklast att hämta de färdiga originalen här.

Filerna är i två format. Både i .jpg och högupplöst som eps-fil.

Stående logotyp (används i första hand)
Liggande logotyp

Frizon

Logotypen ska företrädesvis placeras centralt i grafiska produktioner. Frizonsmåtten anger hur nära vår logotyp får placeras mot en ytterkant, textblock, adressrad, en bild eller andra grafiska element.

Proportionsangivelse


Den streckade linjen runt logotypen i exemplet ovan visar en tänkt yta där logotypen kan placeras. Proportionsangivelserna i exemplet visar hur nära logotypen får placeras mot ytterkanterna på denna yta, alltså vårt frizonsmått. Frizonsmåttet beräknas utifrån halva bredden av kommunvapnet.

Se nedan.
A = bredden av kommunvapnet
0,5 A= halva bredden av kommunvapnet
Exempel: Om A=5 cm är frizonen2,5 cm .
 


OBS! Mot vårt mjukt rundade dekorelement kan man i vissa fall få göra undantag från frizonsmåttet.
Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-12-14 17.28