Tonläge

På samma sätt som de bilder vi använder ska våra texter spegla vad kommunen står för. De ska vara tydliga och svara på läsarens outtalade fråga: "Vad betyder det här för mig?"

Undvik krångliga, byråkratiska formuleringar. Var försiktig med adjektiv och adverb. Tonläget kan förstås variera i olika sammanhang. Ibland vill du i första hand informera och ibland inspirera. Självklart ska du använda ett enkelt och korrekt språk anpassat till sammanhanget och den aktuella målgruppen.

Tänk på att det är en person som läser texten och vänd dig därför alltid till en person när du skriver. Informerande texter bör vara raka. I inspirerande texter kan du använda ett mer känslomässigt tilltal.

Exempel på en informerande text
"Utmaningen för Upplands Väsby kommun de närmaste åren är att fortsätta förnya den politiska färdriktningen. Arbetet framåt ska präglas av att öka människors egenmakt, ökad valfrihet och större tillgänglighet inom välfärdssektorn."
 
Exempel på en inspirerande text
"Det är precis så här de vill ha det. De har nyss flyttat hit och älskar staden och dynamiken. Atmosfären och den sköna mixen av bostäder, butiker, restauranger, kultur och service."

Upplands Väsby kommun har också fastställt gemensamma skrivregler för brev, tjänsteskrivelser, kallelser med mera. Se "Så här skriver vi i Upplands Väsby kommun" på Insidan eller beställ trycksaken från kommunledningskontorets kansli.

Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-12-15 11.35