Typografi

Typsnittet Gill Sans använder vi till rubriker, ingresser och andra
kortare texter samt avsändar- och kontaktinformation. Det används också i tabeller, diagram och bildtexter. Kursiverad stil kan användas för att framhäva vissa ord eller stycken.

Adobe Garamond är det typsnitt vi använder för brödtexter. De kursiva och feta varianterna använder vi sparsamt då vi vill hålla fram vissa ord eller stycken.

Lämplig storlek i brödtext är 9—11 punkter och i bildtext och adressuppgifter är det 7—9 punkter. Radavståndet i brödtext bör vara minst två punkter större än graden (storleken) på texten.

På kommunens webbplats och intranät använder vi Arial som är ett typsnitt anpassat för bildskärm.

Sidansvarig: Linda Corsvall
Sidan uppdaterad: 2009-12-15 10.55